Hotline: (+84) 986 685 586

THƯỢNG ĐẾ, TẠI SAO NGƯỜI KHIẾN TÔI PHÁ SẢN CHỈ TRONG MỘT ĐÊM? Trong khi thị trường chứng khoán cổ phiếu biến động mạnh mẽ, có một triệu phú bị tổn thất rất nặng nề, của cải tích lũy được của ông trong vòng một đêm đã chỉ còn lại 1%.
Sang ngày thứ hai, mọi người đọc được tin ông ta đã nhảy lầu tự tử trên báo. Linh hồn của ông ta thoát ra, bay tới một nơi rất trống trải. Continue reading