Mẫu giấy xác nhận công tác này dùng để thay thế cho Hợp đồng lao động hoặc Quyết định công tác, biên chế.

Khi điền thông tin trên giấy này, khách hàng vui lòng ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin, không tẩy xóa. Sau đó xin dấu tròn của công ty và dấu chức danh (hoặc ghi họ tên), chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền.