Giấy xác nhận thanh lý hợp đồng là loại giấy tờ bổ sung dành cho khách hàng vừa thanh lý xong hợp đồng cũ và muốn làm lại hồ sơ vay tiền mới tại FE Credit