Giấy xác nhận tạm trú này để bổ sung vào hồ sơ vay tiền trong trường hợp địa chỉ hiện tại của khách hàng khác địa chỉ trên sổ hộ khẩu. Khách hàng có thể điền theo mẫu này hoặc theo mẫu quy định của Công An nơi khách hàng đang sinh sống. 

(*: một số trường hợp địa chỉ hiện tại và địa chỉ trên sổ hộ khẩu ở cùng phường hoặc xã thì không phải bổ sung giấy này)