Các mẫu giấy tờ cần thiết bổ sung hồ sơ vay vốn

  • Mẫu giấy xác nhận công tác này dùng để thay thế cho Hợp đồng lao động hoặc Quyết định công tác, biên chế.

    Khi điền thông tin trên giấy này, khách hàng vui lòng ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin, không tẩy xóa. Sau đó xin dấu tròn của công ty và dấu chức danh (hoặc ghi họ tên), chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền. 

  • Trong trường hợp khách hàng không xin được Bảng lương, Phiếu lương hoặc Sao kê lương thì khách hàng dùng mẫu giấy này để thay thế.

    Khi điền thông tin trên giấy này, khách hàng vui lòng ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin, không tẩy xóa. Sau đó xin dấu tròn của công ty và dấu chức danh (hoặc ghi họ tên), chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền. 

  • Giấy xác nhận tạm trú này để bổ sung vào hồ sơ vay tiền trong trường hợp địa chỉ hiện tại của khách hàng khác địa chỉ trên sổ hộ khẩu. Khách hàng có thể điền theo mẫu này hoặc theo mẫu quy định của Công An nơi khách hàng đang sinh sống. 

    (*: một số trường hợp địa chỉ hiện tại và địa chỉ trên sổ hộ khẩu ở cùng phường hoặc xã thì không phải bổ sung giấy này)

  • Giấy xác nhận thanh lý hợp đồng là loại giấy tờ bổ sung dành cho khách hàng vừa thanh lý xong hợp đồng cũ và muốn làm lại hồ sơ vay tiền mới tại FE Credit